PRAVIDLA

 1. Obecně:
  • Terminologie:
   • liga - Celá tahle komédie.
   • sezóna - Jeden hlavní "běh" ligy. Sezóna trvá 2 měsíce a v jednom roce proběhnou čtyři. Vyžaduje separátní registraci. Výsledky sezóny se přenášejí do další sezóny formou pořadí hráčů ve skupinách.
   • turnaj - Jeden vedlejší "běh" ligy. Turnaj trvá 2 měsíce a v jednom roce proběhnou dva. Vyžaduje separátní registraci. Skupiny jsou losovány náhodně a výsledky se nepřenášejí do dalších sezón ani turnajů. Turnaj může sloužit jako experimentální prostředí pro implementaci nových pravidel.
   • skupina - Skupina hráčů určité sezóny, kteří hrajou proti sobě. V rámci skupiny se hraje formou každý s každým. Skupiny jsou odstupňovány podle "kvality" hráčů (prověřené v předchozích sezónách). Hráči v odlišných skupinách NEHRAJÍ proti sobě.
   • zápas - Jeden zápas proti jinému hráči ve skupině. Termín zápasů se domlouvá individuálně. Zápas se hraje na 3 vítězné hry. [tzn. možné vítězné výsledky jsou: 3:0, 3:1, 3:2]
   • hra - Jedna hra v rámci zápasu. Hru lze vyhrát dle pravidel Magicu.
   • body - Body získané za Zápas. Výhra = 1 bod. Prohra = 0 bodů.
   • skóre - Skóre her získané za zápas. [Např. za výhru 3:0 a prohru 2:3 máš dohromady skóre 5:3 (3+2:0+3)]
  • Liga není oficiálně ani nijak jinak podporována Wizards of the Coast a není tudíž ani nijak reportována.
  • Pro registraci není potřeba DCI číslo.
  • Liga je organizována ve spolupráci s Rishada.cz

 2. Formát:
  • 1v1 Commander - Brňenský Drak.
  • Balíček má PŘESNĚ 99 karet + 1 karta generála.
  • Výjimka!: V případě PARTNER generálů může mít balíček 98 karet + 2 karty generálů. [např. Tymna the Weaver + Sidar Kondo of Jamuraa]
  • Karta generála je jakákoli LEGENDARY CREATURE.
  • Výjimka!: V ojedinělých případech (je uvedeno na konkrétní kartě) může být karta generála LEGENDARY PLANESWALKER. [např. Freyalise, Llanowar's Fury]
  • Barevná identita karet v balíčku musí respektovat barevnou identitu generála. [Barevnou identitu karty a generála v tomto případě udávají mana symboly na kartě, včetně mana symbolů v textu pravidel]
  • V případě balíků s více než jednou kartou udávající barevnou identitu [Partner, Friends Forever, Background...] platí sdílená Commander tax. Pokud zahraju první kartu z command zone, automaticky se i druhá zdražuje o 2 many (platí i pro první zahrání druhé karty!)
  • Každá karta může být v balíčku pouze v jedné kopii, vyjma základních zemí.
  • Startovní počet životů je 25.
  • Mulligan používáme londýnský.
  • Počítá se zranění udělené generálem. Hráč prohrává, pokud utrží 21 zranění od jakéhokoli generála (včetně svého vlastního a pouze combat damage).
  • Hráč prohrává, pokud obdrží jakýmkoli způsobem 10 poison counterů.
  • BANLIST ZDE!
  • Banování/Odbanování karet probíhá následujícím způsobem: Na základě předchozích diskuzí budou v průběhu sezóny navrženy změny o jejichž schválení následně bude hlasováno aktuálními členy Královské skupiny. Pro přijetí změny je třeba nadpoloviční většina hlasů a změny budou uvedeny v platnost následující sezónu.
  • V extrémním případě může být vedením ligy přijato nouzové opatření i formou banu. Toto opatření může být použito při extremním zásahu do základních pravidel (např. novou mechanikou atd.), nikoli však pro úpravu nevyhovující metagame.
  • Proxy karty nejsou povoleny. Pokud bude kdokoli přistižen při používání proxy karet jakéhokoli druhu a z jakéhokoli důvodu, dostává okamžitě MATCH loss 0:3.
  • Nově vydané karty jsou použitelné v momentě, kdy vlastníte jejich fyzickou podobu. Není tedy nutné čekat na oficiální release sady pro zařazení do decklistu.

 3. Registrace:
  • Registrace probíhá formou osobní komunikace, a to ideálně přes email (Commandzonebrno@gmail.com).
  • K registraci je nutné dodat kontaktní informace. Povinné je celé jméno + mail (bude znám pouze dalším hráčům ligy a bude sloužit především k domlouvání zápasů). Dobrovolně lze dodat cokoli dalšího (telefon atd.).
  • K registraci je nutné poslat decklist (v textové formě - !NE PrintScreen z TappedOutu a podobně! VIZ NÍŽE!).
  • K registraci je nutné zaplatit startovné obsluze Rishady (aktuálně 200,- Kč).
  • Ukončení registrace je o půlnoci před začátkem další sezóny. [např. Pokud sezóna začíná 1. května, konec registrace je o půlnoci 31. dubna]
  • Bylo by moc milé, kdyby se všichni registrovali alespoň s částečným PŘEDSTIHEM! Připravit každou sezónu chvilku trvá a registrace na poslední chvíli jsou komplikací.
  • Decklisty lze poslat a startovné zaplatit během prvního týdne sezóny. [např. Pokud sezóna začíná 1. května, decklisty a startovné lze dodat do 8. května]
  • Bez odevzdaného decklistu a zaplaceného startovného nelze odehrát žádný zápas!
  • Momentálně je možné se registrovat na kteroukoli následující otevřenou sezónu/turnaj: [UKONČENO - PROBÍHÁ - OTEVŘENO]

  2023
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
  XIV. Sezóna XV. Sezóna XVI. Sezóna Turnaj - Léto XVII. Sezóna Turnaj - Zima
  2024
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
  XVIII. Sezóna XIX. Sezóna XX. Sezóna Turnaj - Léto XXI. Sezóna Turnaj - Zima

 4. Decklist:
  • DŮLEŽITÉ!: Z důvodu nejednotného formátování a častých chyb v decklistech je třeba decklist poslat následovně:
   Po sepsání decklistu ve vámi oblíbeném editoru použijte funkci "Paste Deck" na Tappedout.net pro kontrolu spellingu a rozdělení do kategorií karet. K této funkci není potřeba registrace. Takto zkontrolovaný decklist následně pošlete buď jako .txt nebo přímo zkopírujete do těla mailu (ne .doc, .pdf atd.). Případně neuškodí ani link na vygenerovanou stránku s decklistem. Tento postup výrazně zjednodušší kontrolu decklistů a jejich následné formátování pro zveřejnění na webu.
  • Při sepisování decklistu musí být všechny karty aktuálně legální. Tzn. nelze například poslat decklist s kartou, která je oznámena v nové sadě, která vyjde v průběhu sezóny. Taková karta není legální a nelze ji do decklistu zahrnout. Jakmile budete mít její fyzickou kopii, lze kartu zahrnout jako výměnu. (hráči královské skupiny mají smůlu - viz výměny karet)
  • Kontrolu decklistu bude provádět obsluha Rishady nebo CommandZone, buď na vyzvání protihráče nebo namátkou.
  • Vzhledem k malé zkušenosti s formátem přidáváme možnost vyměnit po dobu sezóny v decklistu 5 karet.
  • Toto pravidlo slouží pouze pro hráče, kteří za pochodu zjišťují, že některé karty v balíku nefungují tak, jak si představovali. Případně pak pro ty, kteří si sehnali drahé, nebo špatně dostupné karty a nemusí tak čekat do konce sezóny na jejich uvedení do praxe.
  • Toto pravidlo neplatí pro členy Královské skupiny - ti hrají se stejným decklistem po celou sezónu.
  • Každá změna znamená jednu kartu ven a jednu dovnitř. [Pokud budu chtít karty prohodit zpět, počítá se to jako DALŠÍ změna]
  • Toto pravidlo NESLOUŽÍ jako sideboard a nemělo by tak být zneužíváno.
  • Všechny změny v decklistu musí být provedeny přes mail a budou pečlivě sledovány.
  • Změny nelze provádět v průběhu rozehraného zápasu.
  • V případě zneužívání bude toto pravidlo zrušeno.

 5. Sezóny a skupiny:
  • Doba trvání jedné sezóny jsou dva měsíce (harmonogram viz Registrace).
  • V každé sezóně je vytvořeno x skupin hráčů, podle pořadí v předchozí sezóně. Bohužel počet skupin, jakožto i počet hráčů ve skupinách je zatím řešen částečně operativně, podle počtu zaregistrovaných hráčů.
  • V ideálním případě jsou vytvořeny 4 skupiny (Královská, Náčelnická, Loupežnická a Nevolnická) - maximální počet je tedy 32 hráčů.
  • V královské skupině se hraje o celkové nejlepší umístění, nekonečnou slávu a nesmrtelnost. Zároveň je zde nebezpečí pádu do náčelnické skupiny.
  • V náčelnické skupině se hraje o postup do královské skupiny, ale zároveň je zde nebezpečí pádu do loupežnické skupiny.
  • Z loupežnické skupiny není kam spadnout. Hraje se především o postup do náčelnické skupiny.
  • Snaha je udržet nejvyšší skupinu (královská) na 8 hráčích.
  • Nový hráči (případně vracející se staří hráči) začínají vždy v nejnižší skupině.
  • Postup a sestup hráčů v rámci skupin probíhá pomocí pořadí v předchozí sezóně. V ideálním případě postupují první 4 (ve skupině) do skupiny vyšší (pokud je kam) a poslední 4 sestupují do skupiny nižší (pokud je kam).
  • V případě turnajů jsou skupiny losovány náhodně a výsledky se do dalších sezón/turnajů nepřenáší.
  • U turnajů může docházet k experimentálním změnám pravidel před uvedením do praxe.

 6. Zápasy:
  • Na začátku každé sezóny dostane každý účastník pozvánku do google tabulky s kontakty ostatních hráčů a s aktuálním přehledem skupin a výsledků.
  • Každý si domluví zápas osobně se soupeřem pomocí kontaktu, který musel dodat při registraci. [např. E-mail, Discord nebo si to prostě řeknete]
  • V průběhu sezóny každý odehraje x zápasů v rámci svojí skupiny, podle počtu soupeřů (každý s každým).
  • Všechny zápasy je nutné odehrát na Rishadě.
  • Jednotlivé zápasy lze odehrát kdykoli po dobu trvání sezóny.
  • Pokud musí někdo zápas ukončit předčasně, lze ho nechat rozehrán a dohrát později. Případná rozehraná hra se nepřenáší a je ukončena v neprospěch ukončujícího hráče (bez ohledu na důvod odchodu).
  • Najednou lze mít pouze jeden rozehraný zápas!
  • Zápas se hraje na 3 vítězné hry a není časově omezen.
  • Za výhru získá hráč 1 bod za prohru 0 a remíza neexistuje.
  • Kromě bodů se počítá skóre her - součet vyhraných her : součet prohraných her. [Např. za výhru 3:0 a prohru 2:3 máš dohromady 1 bod (1 výhra + 1 prohra) a skóre 5:3 (3+2:0+3)]
  • Výsledek je nutné nahlásit formou komentáře do google tabulky.
  • Pokud někdo musí, nebo chce dropnout některé své zápasy (z jakéhokoli důvodu), dostává za dropnutý zápas automaticky prohru 0:3. Pokud hráč chce dropnout zbytek svých neodehraných zápasů a nemá odehrány alespoň tři zápasy ve skupině, dropují se zpětně všechny jeho odehrané zápasy bez ohledu na předchozí výsledky. [Např. pokud máte odehrány dva zápasy ze sedmi s výsledky 3:2 a 1:3 a zbytek chcete dropnout, upraví se VŠECHNY vaše výsledky na 0:3]

 7. Konec a ceny
  • Na konci každé sezóny se určí pořadí hráčů v rámci skupin podle klíče BODY > SKÓRE > VZÁJEMNÝ ZÁPAS > ÚSPĚŠNOST
  • Úspěšnost vyjadřuje procentuální úspěšnost her v rámci skupiny. Počítá se vzorcem - (počet výher/celkový počet odehraných her)*100 [Např. při skóre 19:13 je vaše úspěšnost 59,38% (19/(19+13)*100=59,375)]
  • V průběhu sezóny jsou vyhlášeny ceny v rámci skupin (standartně pro první 4). Ceny jsou počítány na základě počtu platících hráčů.
  • Ceny jsou vždy rozdávány v rámci SKUPIN.
  • Po ukončení sezóny jsou ceny k vyzvednutí na Rishadě.
  • Zároveň s cenami slouží pořadí k určení postupujících/sestupujících hráčů.
  • Jakožto absolutní vítěz získává v každé sezóně vítěz královské skupiny své místo v HALL OF FAME!
  • Všechno se zabalí a jede se na další sezónu...
Admin Mail: Commandzonebrno@gmail.com
Discord Server: https://discord.gg/Hb8ChB2